Blog > ספורט התיישבו למשחק בלתי צפוי

קָזִינוֹ

SVARIATO MILY -LIFT מתעשיית המשחקים לאחר שהממשלה הסכימה לתמוך בבקשותיהם של מבוגרים לתרום חלק מהרווחים שלהם לספורט.

טסה ג’וול וריצ’רד צ ‘קרן הסכימו בפגישה ביום רביעי בלילה כדי לתמוך במקרה של חמשת הספורט הראשי – כדורגל, https://rootcasino-il.com/, הן רוגבי וקודי קריקט – וגם קאנורן ייצור קשר עם הפליפים כדי לנסות לנהל משא ומתן על מפעל.

השרים תומכים מסמנים ניצחון חשוב לספורט שדוחפים זמן מה לתרומה של קבלת תעשיית ההימורים, בטענה כי פיתוח הכנסה בספורט עם ספורט למעט גזע מסמיך אותם לחלק מהרווחים. הם גם מאמינים כי שוק ההימורים הגובר מאיים על שלמות האירועים שלהם ועוד עלויות המשטרה.

הממשלה היתה מוכנה מעט להאריך את מערכת הנסיגה שחלה במרוץ, אבל עכשיו מקבלת כי ספורט היה משכנע; בתים מוסריים; עבור מחזור שנתי מדורג של 500 מיליון ליש”ט בספורט הימור. הנוסחה הפיננסית המדויקת שישמש עדיין נקבעת, אך הדירקטוריון יפקידו תשלום מרצון בין 5 מיליון ליש”ט ל -10 מיליון ליש”ט מדי שנה בטווח הקצר. מערכת הדומה להטלת, שם עשו אחוז רווחים לספורט, יכול גם להיחשב. ספורט שהסכימו לבלות את כל הכספים שהרצאה, אשר יחולקו בין חמשת הדירקטוריון, על מעקב אחר אירועיהם או על תוכניות הדשא-שורשי המימון.

הכפלים מובנים לשקול תרומה מרצון כיצד אפשרות פחות פוגעת בהתחשב בחלופות ובסקרי ה- S של ה- S בענף כבר מעודדים. Onlibrators הם חריפים כדי למנוע את הממשלה כי רודף כל עניין בהתאמת המודל המשמש באוסטרליה, שבו Bookies יכול לפעול באופן חוקי את השווקים על אירועים רק אם הם קנו את הזכויות לשמש ספורט אחראי. הם יהיו מודעים, עם זאת, כי לאחר עקרון התרומה נקבע, ספורט אחר למשוך ריבית משמעותית כמו סנוקר וחצים עשויים לשים לחץ על תרומה.

ההחלטה להיות משא ומתן עם הספורט הושפע על ידי הסביבה הרגולטור מאתגר יותר ויותר שבו תעשיית המשחק עובד עכשיו. ועדת המשחקים תפרסם את התוצאות הרלוונטיות בנושא שיתוף מידע בקרב ספורט ולאלירורים החודש, עם ספורט מבטיח שהסוכנים ייאלצו סוף סוף לעבור על הפרטים של מודלים חשודים.

בינתיים, חוק המשחק, אשר נכנס לתוקף בספטמבר, יעשה הונאה, כולל שימוש לא תקין במידע פנימי, עבירה העונשת על ידי שנתיים ”

Illustrator Artist muralist nakamarra